Працівники ТО освітнього мовлення обговорили Проект Колективного договору ПАТ

Працівники ТО освітнього мовлення обговорили Проект Колективного договору ПАТ "НСТУ"

25 лип. 2018

У зв’язку зі зміною юридичного статусу компанії — з Національної телерадіокомпанії України на Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України", з’явилася потреба в укладенні нового колективного договору.

Колективний договір укладають на 5 років. Він поширюється на всіх працівників і гарантує діяльність профспілок. Договір також визначає права та обов’язки сторін і передбачає щорічне звітування адміністрації та профспілок.

З 11 липня розпочалася серія обговорень Проекту Договору з колективами самостійних структурних підрозділів ПАТ "НСТУ". Під час обговорень працівники ознайомлюються з положеннями Колективного договору, вносять свої пропозиції, а також обирають головуючого та секретаря зборів і делегата від свого колективу для участі в Загальних зборах (конференції) трудового колективу ПАТ "НСТУ".

25 липня відбулось обговорення проекту Колективного договору з працівниками творчого об’єднання освітнього мовлення.

Трудовий колектив поінформували про положення Договору, які регулюють організацію та оплату праці, режим роботи й охорону праці, а також питання соціального забезпечення. Окрім цього, працівники ознайомилися з додатками до Колективного договору, які стосуються порядку преміювання та надання матеріальної допомоги й додаткової відпустки, правил внутрішнього розпорядку, комерційної таємниці.

На зборах обрали головуючого, секретаря та делегата від трудового колективу. Працівники ТО освітнього мовлення головою зборів обрали заступника головного редактора відділу редакторів та ведучих Клещукевич Дар’ю Миколаївну, секретарем зборів – редактора відділу редакторів та ведучих Циганкову Марію Олексіївну, делегатом – редактора відділу редакторів та ведучих Цимбалюка Арсена Ігоровича.